ENGLISH UNIVERSITY Online

Příprava na CAE


 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 •  

Převádění podle klíčového slova

Cvičení, která jsou zaměřena na jeden z nejtěžších úkolů v rámci zkoušek. Ukážou, jak dokážete pracovat s jazykem. Kromě nácviku tohoto typu cvičení máte možnost si zopakovat gramatické jevy: slovesné časy, modální slovesa, podmínkové věty, slovesné vazby, předložky, frázová slovesa, vztažné věty a spojky.

1. Tenses, conditionals, modals (1) 6. Dependent prepositions and phrasal verbs (1)
2. Tenses, conditionals, modals (2) 7. Dependent prepositions and phrasal verbs (2)
3. Tenses, conditionals, modals (3) 8. Dependent prepositions and phrasal verbs (3)
4. Verb patterns (1) 9. Linking words & Relative clauses (1)
5. Verb patterns (2) 10. Linking words & Relative clauses (2)

Partnerem ENGLISH UNIVERSITY Online je Přeložit: do češtiny / do angličtiny

© 2003–2023 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0cs. Facebook Find us on Facebook.