ENGLISH UNIVERSITY Online

Příprava na FCE


Vyberte si cvičení:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V této sekci si procvičíte slovní zásobu. Najdete zde oblasti, v nichž se nejčastěji chybuje: rozdíl mezi make a do, výrazy, které se nejčastěji pojí se slovesy have, take, turn, go, get, a také slovní zásobu zaměřenou na zdraví a nemoc, práci, finance, pocity, rodinu a vztahy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V úrovni upper-intermediate a advanced jsou v EUO některé lekce, které se tvořením slov zabývají. Ve cvičeních této sekce najdete ucelenější přehled a širší možnosti procvičení. Seznámíte se tu s nejčastějšími předponami a příponami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cvičení, která jsou zaměřena na jeden z nejtěžších úkolů v rámci zkoušek. Ukážou, jak dokážete pracovat s jazykem. Kromě nácviku tohoto typu cvičení máte možnost si zopakovat nejpotřebnější gramatické jevy: slovesné časy, modální slovesa, podmínkové věty, slovesné vazby, předložky a frázová slovesa.


Partnerem ENGLISH UNIVERSITY Online je Přeložit: do češtiny / do angličtiny

© 2003–2023 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0cs. Facebook Find us on Facebook.