ENGLISH UNIVERSITY Online

Návod ke studiu

Jak začít

  1. Seznamte se s aplikací – prohlédněte si prezentaci ENGLISH UNIVERSITY Online.
  2. Zahrajte si rozřazovací hru – během několika minut postoupíte do úrovně odpovídající Vašim znalostem.
  3. Postupujte ve studiu ENGLISH UNIVERSITY Online (nabídka úrovní vlevo)
  4. Kdykoli můžete odbočit ke studiu libovolné úrovně v modulu Business English, v rozsáhlé sekci Jazyková studovna nebo v modulu Příprava na zkoušky

Kurz

Absolvování ENGLISH UNIVERSITY Online představuje ukončené studium standardních pěti úrovní jazykové znalosti: ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE, UPPER-INTERMEDIATE a ADVANCED. Každá úroveň obsahuje 30 lekcí a každá lekce 11 kroků (pre-test, lekce, cvičení 1, 2 a 3, četba, slovíčka 1 a 2, test lekce, bonusový poslech, výuková videa). Úspěšné vystudování každé úrovně je stvrzeno certifikátem.

Součástí kurzu je gramatická hra, "Great Grammar Game", která fakticky supluje tradiční rozřazovací testování. Jejím hraním získáváte body, které Vás na počátku studia posunou do konkrétní úrovně a lekce, nebo Vás mohou posunout vpřed i v jeho průběhu. Tyto lekce a úrovně, které úspěšným hraním hry přeskočíte, Vám budou zpřístupněny a Vy jimi můžete procházet, opakovat si a testovat se. To ovšem již nebude mít vliv na počet bodů dosažených originálním studiem či hraním hry.

V každé lekci je třeba projít nejprve Pre-testem, a podle jeho úspěšnosti Vám budou zpřístupňovány další fáze (cvičení, testy, další lekce a úrovně). Při přechodu z nižší úrovně na vyšší (ELEMENTARY – PRE-INTERMEDIATE – INTERMEDIATE...) je třeba vždy splnit FINAL TEST. Po jeho absolvování přejdete do další úrovně; při neúspěšném pokusu budete vráceni zpět do momentálně studované úrovně a musíte se pokusit znovu.

Testy a cvičení v lekcích jsou vyhodnocovány podobným způsobem jako gramatická hra: Body získané správnou odpovědí jsou sčítány a při alespoň 70% úspěšnosti je Vám umožněn další postup. Při neúspěchu je třeba se vrátit zpět a studovat dále. Každý test či cvičení je po kliknutí na odesílací tlačítko vyhodnocen zobrazením sumarizace s podrobným rozpisem chyb. Na jeho základě je povolen či odepřen další postup ve studiu. Elektronické vyhodnocování Vašich studijních výsledků je rychlé a exaktní, berte ho jako pozitivní výzvu. Uspět zde znamená opravdu umět a znát!

Hra

Gramatická hra ("Great Grammar Game") jsou systematicky generované a obměňované otázky, ve kterých se doplňují slovíčka či výrazy. Po zahájení hry se Vám zobrazí věta a Vy se snažíte v daném časovém limitu doplnit správnou alternativu. Hra je rozdělena do 15 úrovní od GREENHORN až po MASTER OF ENGLISH GRAMMAR. Každá úroveň obsahuje 10 – 30 otázek a úkolů. Při úspěšném splnění jedné úrovně se hra zastaví a Vy máte možnost pokračovat další úrovní, nebo hru skončit a vrátit se ke studiu v lekcích. Strukturu hry (názvy herních úrovní s ekvivalenty studijních úrovní) naleznete pod odkazem „Mapa hry“ v pravém sloupci.

Časový limit na jednu otázku se v různých úrovních liší. Při chybném zodpovězení otázky dostanete novou, gramaticky podobnou otázku. Při opětovné chybě pokračujete dále. Hra je vyhodnocována procentem úspěšnosti, ve kterém se sčítají body za správné odpovědi a body za čas. Vyhodnocení hry se Vám ukáže vždy při ukončení úrovně, ve které hrajete. Hru můžete hrát až do okamžiku, kdy už nezvládnete danou úroveň. Poté se Vám sečtou body, které Vás zařadí do odpovídající úrovně a lekce ve studiu ENGLISH UNIVERSITY Online.

Hru můžete hrát pouze jednou denně. Ve hře můžete pokračovat kdykoliv v další dny, a to od úrovně, kde jste skončili. Při úspěšném postupu do dalších herních úrovní Vás hra může posunout ve studiu vpřed a vy tak můžete přeskočit několik lekcí či úrovní studia. Tyto lekce a úrovně, které hraním hry přeskočíte, Vám budou zpřístupněny – můžete jimi procházet, opakovat si lekci, cvičení nebo se testovat. Takové opakování ovšem již nebude mít vliv na počet bodů dosažených originálním studiem či hraním hry.


Partnerem ENGLISH UNIVERSITY Online je Přeložit: do češtiny / do angličtiny

© 2003–2024 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0cs. Facebook Find us on Facebook.