ENGLISH UNIVERSITY Online

Příprava na CAE


Vyberte si cvičení:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pro velmi pokročilé studenty nabízí tato sekce bohaté procvičení idiomů a slov, která vypadají podobně, ale významově se většinou dost výrazně liší.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V úrovni upper-intermediate a advanced jsou v EUO některé lekce, které se tvořením slov zabývají. Ve cvičeních této sekce najdete ucelenější výklad a širší možnosti procvičení. Seznámíte se tu s obvyklými předponami a příponami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cvičení, která jsou zaměřena na jeden z nejtěžších úkolů v rámci zkoušek. Ukážou, jak dokážete pracovat s jazykem. Kromě nácviku tohoto typu cvičení máte možnost si zopakovat gramatické jevy: slovesné časy, modální slovesa, podmínkové věty, slovesné vazby, předložky, frázová slovesa, vztažné věty a spojky.


Partnerem ENGLISH UNIVERSITY Online je Přeložit: do češtiny / do angličtiny

© 2003–2023 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0cs. Facebook Find us on Facebook.