ENGLISH UNIVERSITY Online

Příprava na FCE


 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 •  

Převádění podle klíčového slova

Cvičení, která jsou zaměřena na jeden z nejtěžších úkolů v rámci zkoušek. Ukážou, jak dokážete pracovat s jazykem. Kromě nácviku tohoto typu cvičení máte možnost si zopakovat nejpotřebnější gramatické jevy: slovesné časy, modální slovesa, podmínkové věty, slovesné vazby, předložky a frázová slovesa.

1. Tenses (1) 6. If & Wish Clauses (2)
2. Tenses (2) 7. Verb patterns (1)
3. Modal verbs (1) 8. Verb patterns (2)
4. Modal verbs (2) 9. Prepositions and phrasal verbs (1)
5. If & Wish Clauses (1) 10. Prepositions and phrasal verbs (2)

Partnerem ENGLISH UNIVERSITY Online je Přeložit: do češtiny / do angličtiny

© 2003–2024 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0cs. Facebook Find us on Facebook.