ENGLISH UNIVERSITY Online

Rozřazovací testy


Rozřazovací test - angličtina

Jméno a příjmení:Firma:
E-mail pro vyhodnocení:Telefon:
Jazyk prostředí / Interface language:

Test se skládá ze čtyř částí: první je určena začátečníkům, druhá mírně pokročilým, třetí středně pokročilým a čtvrtá pokročilým. Pro co nejobjektivnější výsledek se pokuste projít celým testem. Každá část musí být vyplněna v rámci určitého časového limitu. Před započetím dané části si nejdříve přečtěte zadání a prohlédněte si příklad. Teprve pak část aktivujte spuštěním časového limitu. Až budete hotovi, stisknutím tlačítka Pokračovat v testu přejděte na další část. Pokud část nedokončíte v rámci stanoveného časového limitu, přejdete automaticky do další části. Test můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka Pozastavit.

Úroveň 1 (základní)

Instrukce: Každou větu si pozorně přečtěte a vyberte správnou odpověď z nabídky. Pokud necháte větu nezodpovězenou, bude to považováno za nesprávnou odpověď. Před spuštěním časového limitu (5 minut) si ještě prostudujte příklad. Po zodpovězení poslední otázky můžete buď pokračovat vyšší úrovní anebo test ukončit, pokud jste přesvědčeni, že vaše jazykové znalosti nestačí na další úroveň. Pro co nejpřesnější otestování vám však doporučujeme vyplnit test celý. V této úrovni vás čeká 10 otázek. Nehádejte, odpovídejte jen na to, co skutečně víte. Pokud jste připraveni, můžete začít spuštěním testu.

Příklad:

 1. I understand you.
  Vyberte správný výraz... C je správně.
5'.
 1. He to bed at seven every day.
 2. Do you like tennis? - .
 3. I'm going the cinema.
 4. They always eat fish Friday.
 5. What ? >>> I'm a teacher.
 6. She her leg when she was skiing.
 7. When home in the morning?
 8. Is the book ?
 9. He the money.
 10. The girls in their bedroom at the moment.

Partnerem ENGLISH UNIVERSITY Online je Přeložit: do češtiny / do angličtiny

© 2003–2024 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0cs. Facebook Find us on Facebook.